Jezički alati Lingea

Pod nazivom Jezički alati kriju se sofisticirana softverska rešenja koja su zasnovana na poznavanju prirodnih jezika. Radi se o korisnim komponentama koje proširuju mogućnosti i povećavaju kvalitet aplikacija poput pretraživača, internet prodavnica, alata za reklamu, uređivača teksta, CMS programa, OCR sistema i sl.

Trenutno nudimo široki asortiman jezičkih alata, od automatske podele reči, preko kontrolora pravopisa, sve do lematizacije i analize rečenice, i to za više od 20 jezika. Izvedba je precizna, a fond reči se kontinuirano dopunjava. Zato nalaze široku primenu u nizu aplikacija u mnogim zemljama.

 • Internet pretraživači: seznam.cz, atlas.cz, etarget.cz, libimseti.cz...
 • Lingvističke aplikacije: npr. Oxford University Press, Pearson Education (Longman), HarperCollins Publishers, Chambers, Unieboek Het Spectrum...
 • Poslovna rešenja i pretraživanje: velike firme i državna administracija u Češkoj i u drugim državama
 • Banke podataka: ČTK, Newton Media, ProfiMedia...
 • CMS: npr. češke dnevne novine MF Dnes, Lidové noviny
 • Kontrolori pravopisa: npr. Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, Siemens...

Pregled jezičkih alata

  Kontrolor pravopisa Fultekst pretraživanje Podela reči Rečnik sinonima Dijakritički znakovi Obraćanje u pismima Prepoznavanje jezika

Napomene: Polja obeležena slovom x znače da navedeni alat nema smisla u datom jeziku. (*) U ruskom ne postoje kvakice i crtice, ali se slovo ё često piše kao е. Komponenta dakle dopunjava ё tamo gde takva mogućnost postoji.

Programsko rešenje

Velika prednost je jedinstvena obrada svih jezika i jedan aplikacioni interfejs. Ukoliko u budućnosti poželite da proširite uslugu ili ponudu za dalje jezike, dovoljno je da instalirate odgovarajući fajl s podacima.

Operativni sistemi:

 • Windows, Linux, Mac OS X, iOS (iPhone, iPad), Android, Windows Phone

Programski jezici:

Kako bismo olakšali upotrebu naših alata kroz popularne programske jezike, imamo na raspolaganju implementacije koje omogućavaju pristup direktno iz ovih jezika, s interfejsom koji odgovara uobičajenoj praksi u ovim programskim jezicima. Radi se pre svega o:

 • C, C++ – dinamičke i statičke biblioteke, COM komponente,
 • Java – klase koje preko JNI-a koriste nativne biblioteke,
 • PHP – moduli,
 • PostgreSQL – rečnici za tsearch koji koriste nativne biblioteke, koje, između ostalog, mogu lako da omoguće pristup jezičkim alatima (npr. lematizeru) u bilo kom programskom jeziku koji ima interfejs za PostgreSQL,
 • .NET – biblioteke koje mogu da se primene na primer u C#,
 • LuceneTokenizeri i TokenFilteri koji daju pristup potrebnom alatu,
 • Solr – plagini koji pružaju potrebne Tokenizere i TokenFiltere.

Hardver:

Zahvaljujući efikasnoj i platformski nezavisnoj interpretaciji, naši jezički alati mogu da se koriste od servera preko desktopova sve do mobilnih uređaja. Može da se radi o 32bit i 64bit, little endian i big endian sistemima (npr. Intel x86, AMD x64, PowerPC, ARM).

Skup podržavanih programskih jezika, operativnih sistema i hardverskih platformi dalje se proširuje po potrebi. Ukoliko niste pronašli svoju platformu, ne ustručavajte se da nam se obratite.