Multilingvalno pretraživanje

Ovaj alat omogućava automatsko prevođenje informacija u bazi podataka, opisa slika ili proizvoda ili ključnih reči na izabrane jezike. Može da se upotrebi i za pretraživanje podataka pomoću ključnih reči na drugim jezicima. Ovo veoma efikasno i brzo rešenje na raspolaganju je za više jezika. Međutim, nije pogodno za prevođenje celih rečenica ili tamo gde je bitna razumljivost teksta za običnog čitaoca.

Jezički deo

Ovo rešenje predstavlja spoj 4 komponente: dvojezičnog rečnika dovoljnog obima, morfološkog opisa izvornog i ciljnog jezika, sintaksičke analize izvornog jezika i alata za integraciju rezultata rada prethodne tri komponente. Više o morfološkom opisu možete da pročitate u delovima korektor tipfelera i full-text pretraživanje. Dvojezične rečnike raznih obima nudimo za oko 30 jezika, a zavisno od kombinacije jezika sa čak i do 100 000 odrednica. Za određene jezičke kombinacije su na raspolaganju i rečnici stručne terminologije za ekonomiju, tehniku i medicinu.

Sintaksička analiza omogućava utvrđivanje subjekta, predikata, objekta ili priloške odredbe u rečenici, analizu složenih glagolskih vremena ili utvrđivanje odnosa i zavisnosti između pojedinih klauza. Na osnovu toga možemo bolje da odredimo padež i druge gramatičke kategorije npr. u ciljnom srpskom tekstu čak i pri prevođenju s jezika koji padeže ne koriste, npr. s engleskog. Sve ove podatke obrađuje opšti alat koji radi sa svim dostupnim informacijama izvornog jezika, tj. osnovnim oblikom reči, gramatičkim kategorijama, vrstama reči, eventualno valencijom glagola, koje koristi za što bolji prevod. No, trenutno ne zna da radi s raznim značenjima reči, što donekle ograničava njegovu primenu.

Programsko rešenje

S obzirom na to da ova komponenta još ne radi s obimnim korpusima ili jezičkim i prevodnim modelima, njena upotreba je veoma jednostavna. Za prevod između dva jezika dovoljni su podaci obima 20-30 MB, nisu potrebni snažni procesori i SSD diskovi, tako da je moguće da se integriše npr. i u aplikacije za mobilne telefone.