Vyhledávání hlasem

Komponenta pro vyhledávání hlasem vznikla pro využití ve slovnících Lingea, nicméně v kombinaci s dalšími jazykovými technologiemi se stává výborným nástrojem k prohledávání databází a textů v podmínkách, kde hlasový vstup je pohodlnější než psaní na klávesnici. Tuto technologii lze kombinovat i s prohledáváním multimediálního obsahu, čímž vzniká systém, který je řečí nejen ovládán, ale v řeči i vyhledává.

Jazyková část

Kombinuje rozpoznávač řeči s nástroji pro fulltextové vyhledávání, případně synonymickým slovníkem nebo dokonce překladačem. Výsledkem je jednoduché, ale silné vyhledávací rozhraní, které se jednoduše používá a přitom má výsledky srovnatelné s pokročilým vyhledáváním využívajícím psané dotazy.

Programové řešení

Typické nasazení využívá online rozpoznávací server, náročné výpočty jsou tedy řešeny dostatečně dimenzovanou infrastrukturou a aplikace tuto technologii využívající je bez problémů nasaditelná i na zařízeních se slabšími procesory a menší pamětí (například mobilních zařízeních).