Procvičování výslovnosti

Procvičování výslovnosti

Procvičování výslovnosti bylo donedávna oblastí při výuce jazyků, v níž byl lektor pro žáka nepostradatelný jako vzor správné výslovnosti a zdroj rad, jak výslovnost zlepšit. Správnou výslovnost se sice dařilo suplovat nahrávkami rodilých mluvčích, stále ale chyběla zpětná vazba.

Až rozpoznávání řeči s grafickým zobrazením zvuku a zvýrazněním hranic jednotlivých fonémů umožnilo získat zpětnou vazbu i žákovi, který nemá lektora k dispozici a jehož ucho není ještě zcela vytříbeno k vnímání jemných nuancí výslovnosti studovaného jazyka. Jako vzor opět slouží nahrávka rodilého mluvčího, tentokrát je ale nejen přehrávána, ale ještě zobrazena jako graf s kurzorem vyznačeným právě přehrávaným místem. Podobný graf je vygenerován i z výslovnosti studenta a je tak umožněno srovnání vzájemně si odpovídajících částí grafu a nalezení odchylek ve výslovnosti. Na grafu lze pak často pozorovat rozdíly mezi částmi, které byly studentem původně vnímany jako podobné. Další přehrátí se soustředěním na dané místo pak umožní uvědomit si rozdíl mezi vzorovou a studentovou výslovností.

 

Jazyková část

Jádrem této technologie je řečový rozpoznávač, který se snaží interpretovat rozpoznávaný zvuk podle zadaného přepisu. Hledá části nejpodobnější fonémům z přepisu a označuje jejich hranice.

Programové řešení

Rozpoznávač je hardwarově nejnáročnější částí technologie, zpravidla běží na dedikovaném serveru nebo serverech. V aplikaci je integrováno zobrazení grafu s vyznačenými hranicemi fonémů, animace jeho přehrávání, a komunikace s rozpoznávacím serverem.

Dostupné funkce

Rozpoznávací server

Aplikační část

Operační systémy

Implementace aplikační části je dostupná pro Windows, Linux, iOS a Android, rozpoznávač je dostupný pro Linux.