Jezički alati Lingea

Jezički alati Lingea vam mogu pomoći npr. u ovim situacijama:

 • U svoj sistem za upravljanje sadržajemželite da integrišete korektor pravopisa, rečnik sinonima, možda čak i prevodilac.
 • U okviru veb aplikacije biste ponudili korisnicima kontrolu teksta, uključujući automatsko dodavanje znakova dijakritike.
 • Za vaš informacioni sistem vam je potrebna kvalitetna „fulltext“ pretraga za neke od 30 evropskih jezika.
 • Za analizu teksta bi vam odgovaralo automatsko određivanje vrste, roda i drugih gramatičkih kategorija svih reči.
 • Za preciznije ciljanje reklame razmišljate o korišćenju lematizacije, tezaurusa i označavanja odrednica.
 • U sektoru tehničke podrške želite da iskoristite prevodilac sa mogućnošću adaptacije i rada na sopstvenim serverima.

Zašto baš Lingea tehnologije?

 • Univerzalna rešenja za 30 jezika: jedna biblioteka, jedan interfejs, jezici dodati po potrebi.
 • Podržano svim uobičajeno korišćenim operativnim sistemima, programskim jezicima i tehnologijama.
 • Stalno proširivanje morfoloških rečnika dodavanjem novih reči, uključujući vlastite imenice i skraćenice.
 • Jednostavno povezivanje svih komponenti: lematizacije, morfologije, tezaurusa, prevodioca.
 • Više od 20 godina iskustva i zadovoljni klijenti.

Pregled jezičkih alata

Jezik Korektor grešaka Fulltext pretraga Podela reči Rečnik sinonima Znakovi dijakritike Oslovljavanje u pismima Prepoznavanje jezika
bugarski
češki
engleski
estonski
finski
francuski
frizijski
grčki
holandski
hrvatski
indonežanski
italijanski
japanski
katalonski
latinski
letonski
litvanski
mađarski
nemački
norveški
poljski
portugalski
rumunski
ruski
slovački
slovenački
španski
srpski
švedski
turski
ukrajinski

– podržan  |  – irelevantno za odabrani jezik  |      – nije podržan