Alati za korekturu Lingea

Ova kategorija obuhvata alate za kontrolu i obradu teksta koji su nam poznati iz različitih procesora teksta (npr. Microsoft Word) – kontrolu pravopisa, rečnik sinonima i automatsku podelu reči. Kao izuzetno korisna se često pokazuje i komponenta za automatsko dodavanje znakova dijakritike, tj. crtica i kvačica.

Kontrola pravopisa (spell checker)

Potreba za što efektivnijim radom, brzo rešavanje zadataka, stavljanje fokusa na sadržaj, a ne na formu – sve to ograničava prostor za temeljno iščitavanje i proveru napisanog teksta. Ukoliko vaša aplikacija uključuje obradu teksta, popunjavanje formulara ili komunikaciju između više korisnika, integrisana kontrola pravopisa je može značajno unaprediti. Kontrola pravopisa upozorava na grešku u kucanju ili pogrešno napisanu reč i odmah predlaže ispravan oblik problematične reči.

Rečnik sinonima (tezaurus)

Glavni cilj ovog modula je da spreči ponavljanje istih reči i da pomogne da se izabere najprikladnija reč u reklamnim tekstovima, naslovima i sl. Kvalitet teksta može poboljšati i zamenom reči stranog porekla za podjednako iscrpne i precizne izraze na srpskom jeziku. Upravo zato su ovakvi rečnici postali neizostavni deo različitih softvera – procesora teksta, DTP programa, sistema za upravljanje sadržajem itd.

Podela reči (hyphenation)

Kako bi tekst u novinama, časopisu ili e-knjizi bio prijatan za čitanje, neophodno je obezbediti kvalitetno deljenje reči na kraju reda. Pravila za podelu reči su u većini jezika vrlo stroga i najčešće su povezana sa deljenjem na slogove i sa principima tvorbe reči pomoću prefiksa i sufiksa. Ukoliko vaša aplikacija prikazuje tekst u stupcima, tabelama ili kao opise pored fotografija, ovaj modul će verovatno biti neizostavni deo vaših programa.

Dodavanje znakova dijakritike

Sigurno ste se već našli u situaciji kada radnu verziju teksta, bez crtica i kvačica, treba da iskoristite u formalnoj komunikaciji, prezentaciji ili materijalima za sastanak. Ručno dodavanje znakova oduzima previše vremena i živaca, a često donosi i greške u kucanju. Ovaj modul rešava upravo taj problem – na osnovu statističkih modela dodaje ispravan znak dijakritike sa pouzdanošću od 99%.

Oslovljavanje u pismima

Ukoliko želite da vaši promotivni mejlovi ostave bolji utisak na klijente i potencijalne kupce, možete iskoristiti modul koji ime, prezime ili funkciju automatski stavlja u vokativ. Ovu mogućnost nudimo za sve jezike u kojima je upotreba vokativa ustaljena.