Integracija

Alate Lingea je moguće koristiti na više načina:

  • plugin u fulltext sistemima i databazama, npr. LuceneElasticsearchSolrPostgreSQL;
  • web API sa jednostavnom integracijom; često obrađuju direktno HTML i pogodni su pre svega za alate koji iziskuju veće opterećenje hardvera (npr. mašinsko prevođenje ili automatsko dodavanje znakova dijakritike), ili u slučajevima kada bi druga rešenja bila previše tehnički ili finansijski zahtevna;
  • biblioteke koje mogu da se koriste direktno u programskim jezicima, npr. PHPPythonCC#ili Java, pogodna pre svega u slučajevima kada je potreban veoma brz odaziv ili pristup na nivou pojedinačnih reči;
  • rešenje po vašoj meri: alati za druge programske jezike, framework, databaze i fulltext sistemi urađeni prema vašim potrebama.

Web API je moguće koristiti na našim serverima ili ih uraditi zasebno, za lokalnu integraciju, koja omogućava obradu poverljivih podataka.