Rečnik sinonima

Rečnik sinonima (takođe poznat kao tezaurus) je korisno pomagalo kako za korisnike, tako i za druge programe, npr. pretraživače. Korisnik može da upotrebi rečnik sinonima kako bi prilikom pisanja birao prikladne fraze ili kako ne bi stalno ponavljao iste reči ili koristio strane izraze tamo gde postoji isto dobar ili čak precizniji srpski ekvivalent. Programi koriste ovaj alat za pretraživanje semantički srodnih izraza.

Jezički deo

Rečnik sinonima za svaku odrednicu sadrži njene sinonime, tj. reči i sintagme koje imaju isto ili slično značenje i koje mogu da se u određenim kontekstima međusobno zamene.

Većinu odrednica predstavljaju višeznačne reči, i zato su sinonimi poređani u tzv. sinonimske nizove, i to prema pojedinim značenjima odrednice. Sinonimski nizovi i pojedini izrazi su raščlanjeni prema svojoj značenjskoj udaljenosti od odrednice. Kao prva je navedena najuobičajenija ili najučestalija reč, koja u isto vreme dobro obeležava značenje čitavog sinonimskog niza.

U rečniku su navedene pretežno stilski neutralne reči. Ukoliko su navedene razgovorne, ekspresivne ili zastarele reči, pored njih se nalazi stilska oznaka. Rečnici mogu da sadrže i podatke o antonimima, tj. rečima suprotnog značenja. Oni su, prema svom značenju, uvek navedeni kod odgovarajućeg sinonimskog niza.

Dostupne funkcije

  • Povratak odgovarajuće odrednice za zadatu reč.
  • Spisak svih sinonima i antonima, zajedno s njihovim eventualnim stilskim oznakama.
  • Ponuda najbližih mogućnosti u slučaju greške u kucanju.

Ukoliko koristite modul za full-text pretraživanje, pronaći će se sinonimi bez obzira na padež, vreme ili način zadate reči.

Rečnik sinonima nudimo za jezike koji su navedeni u pregledu jezičkih alata (vidi tabelu).