Gramatika savremenog nemačkog

Gramatika savremenog nemačkog

book
Knjiga
690 din

Autorska gramatika nemačkog jezika obuhvata sve česte gramatičke pojave u preglednoj grafičkoj obradi. U njoj ćete pronaći i veliki broj preglednih tabela među kojima se možete veoma lako orijentisati. Brojni praktični primeri su od velike pomoći kako bi čitaoci bez dublje upućenosti u jezik shvatili principe građenja i korišćenja određenih pravila, nakon čega bi mogli bez većih problema da ih upotrebe u realnoj komunikaciji.

Akcenat je stavljen pre svega na objašnjenje gramatičkih pojava koje su za nas potpuno strane ili koje su problematične za razumevanje. Zbog toga su posebna poglavlja posvećena npr. prilozima za smer hin i her, upotrebi članova i strukturi rečenice. Sa druge strane, manje prostora je ostavljeno za konstrukcije koje se u svakodnevnoj komunikaciji ređe koriste.

Naša gramatika je sastavljena prema najaktuelnijim pravopisnim pravilima nemačkog jezika, koje prate i sami primeri. Tokom rada na ovom izdanju smo koristili moderne gramatike i priručnike, kao i sopstveno dugogodišnje iskustvo u izradi rečnika. Verujemo da će naša gramatika biti od koristi kako početnicima, tako i naprednijim studentima, kao i predavačima koji žele da uvek imaju pri ruci sve važne informacije o nemačkoj gramatici.

Bibliografski podaci

ISBN978-86-6451-007-3
Povezlepljeni, laminirane meke korice
Format115 x 165 mm
Broj strana176
Izdanje1
Izdato2015