Nemačko-srpski i srpsko-nemački pametni rečnik

Nemačko-srpski i srpsko-nemački pametni rečnik

Rečnik je namenjen pre svega početnicima i srednje naprednim đacima i studentima, kojima će biti od koristi kako u školi, tako i tokom individualne pripreme ili na jezičkom kursu. Odrednice, značenja i prevodi pažljivo su izabrani kako biste pronašli često korišćene reči i konstrukcije iz književnog i razgovornog jezika.

izdanje: 1, 2016
strana: 768
format: 11,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-86-6451-032-5
povez: lepljeni, laminirane meke korice
cena: 990 din
Sadržaj
  • 35 000 odrednica
  • 5 000 primera, sintagmi i fraza
  • 63 000 prevoda
  • 67 strana konverzacije u temama prikladnim za školsku nastavu
  • 80 korisnih napomena
Galerija
Preporučujemo
Detaljne informacije

Rečnik je namenjen pre svega početnicima i srednje naprednim đacima i studentima, koji će ga ceniti kako u školi, tako i tokom individualne pripreme ili na jezičkom kursu. Odrednice, značenja i prevodi pažljivo su izabrani kako biste pronašli često korišćene reči i konstrukcije iz književnog i razgovornog jezika.

Polazna tačka pri sastavljanju ove knjige bili su nam nemački jednojezični rečnici renomiranih izdavačkih kuća (Duden, Langenscheidt, Wahrig i dr.). Naglasak stavljamo na preglednost, razumljivost i dopunske informacije korisne za učenje jezika.
U knjizi ćete naći i praktične primere preuzete iz svakodnevnog jezika koji će vam olakšati komunikaciju i pamćenje novih reči.

Odrednice i ustaljene konstrukcije dopunjene su predloškim konstrukcijama i napomenama za preciziranje značenja kako bi se postigla maksimalna nedvosmislenost značenja i tačnost prevoda. Ove dopunske informacije će vam pomoći da brzo i lako nađete ispravno značenje, te da izaberete najprikladniji prevod.
Uz pomoć predloških konstrukcija i primera ćete lako saznati kako da reč ili sintagmu najbolje upotrebite u rečenici.

Detaljan pregled nemačke gramatike zajedno s ilustrativnim primerima omogućiće vam da brzo usvojite osnove jezika i načela njegove upotrebe. Praktične napomene o upotrebi nemačkih reči će nesumnjivo biti korisna pomoć studentima.

Sigurno ćete ceniti i prilog za konverzaciju sa brojnim temama koje su prikladne za pripremu za časove ili za maturu, za usvajanje fonda reči, ali i za aktivno prevođenje. Mnogo tema možete da iskoristite i pri svakodnevnoj komunikaciji sa strancima - npr. Pozdravi, Upoznavanje, Poseta, Vreme, Telefoniranje, Porodica, Stan, Zdravlje itd.

Verujemo da će vam rečnik biti od velike pomoći pri učenju jezika.