Gramatika savremenog francuskog

Gramatika savremenog francuskog

book
Knjiga
790 din

Sasvim nova autorska francuska gramatika koja obuhvata sve učestale gramatičke pojave u preglednoj grafičkoj obradi. Želite da se pravilno izražavate, nije vam dovoljno to što ste napamet naučili razne gramatičke poučke, potrebno je da ih upotrebite prilikom građenja konkretnih rečenica? Zbog toga smo opšta tumačenja sveli na minimum, ali trudili smo se da gramatička pravila ilustrujemo mnogim primerima, koje smo pažljivo izabrali iz novina ili pouzdanih izvora na internetu, kako bi zaista oslikavali trenutan izgled francuskog jezika. Tokom rada na ovoj gramatici koristili smo ne samo moderne priručnike, već i sopstveno iskustvo u nastavi francuskog jezika.

Pravila su praćena praktičnim informacijama koje mogu da budu od pomoći u boljem shvatanju gramatičkih pojava i njihovom pravilnom korišćenju. Akcenat smo stavljali na pojave koje se veoma razlikuju od srpskog jezika i koje srpskim studentima predstavljaju najveće probleme. Zato npr. o malo korišćenom passé simple govorimo samo u kratkim crtama, ali veliku pažnju smo posvetili pravilima korišćenja člana, razlici u korišćenju imparfait i passé composé i slaganju vremena i sl.

Verujemo da će našu gramatiku ceniti kako početnici, tako i napredniji studenti, kao i predavači koji žele da uvek imaju pri ruci sve važne informacije o francuskoj gramatici.

Bibliografski podaci

ISBN978-86-6451-051-6
Povezlepljeni, laminirane meke korice
Format115 x 165 mm
Broj strana207
Izdanje1
Izdato2017