Gramatika savremenog italijanskog

Sasvim nova autorska italijanska gramatika. Sadrži sve opšte gramatičke pojave u preglednoj grafičkoj obradi, bez previše lingvističkih termina. Pojedinačna pravila približava na osnovu jednostavnih poučaka i praktičnih primera. Opšta tumačenja smo sveli na minimum i dopunili ih preglednim tabelama i napomenama.

Izdanje: 1, 2017. | Strana: 160 | Format: 11,5 x 16,5 cm | ISBN: 978-86-6451-062-2
Povez: lepljeni, laminirane meke korice | Pismo: latinica | Format e-knjige:
Sistem: lepljeni, laminirane meke korice | ISBN: 978-86-6451-062-2
Pakovanje: 160 11,5 x 16,5 cm
Sadržaj
  • 16 poglavlja i 60 potpoglavlja
  • Pregled pravila o korišćenju člana i zameničkih rečca
  • Pregled nepravilnih glagola
  • Detaljan indeks
Glavna svojstva
Primeri stranica
Gramatika savremenog italijanskog Gramatika savremenog italijanskog Gramatika savremenog italijanskog Gramatika savremenog italijanskog Gramatika savremenog italijanskog Gramatika savremenog italijanskog
Preporučujemo

Italijanski - džepni rečnik

Italijanski - priručnik za konverzaciju

Italijanski - priručnik za konverzaciju EE

Rim

Detaljnije informacije

Sasvim nova autorska italijanska gramatika. Sadrži sve opšte gramatičke pojave u preglednoj grafičkoj obradi, bez previše lingvističkih termina, koji bi mogli one koje zanima italijanski, a nisu lingvisti, da obeshrabri. Naš cilj je bio približavanje pojedinačnih pravila na osnovu jednostavnih poučaka i praktičnih primera. Praktični primeri mogu biti od pomoći kako bi ljudi i bez dublje upućenosti u jezik shvatili principe građenja i korišćenja određenog pravila, nakon čega bi ih bez većih problema koristili u realnoj komunikaciji.

Ova gramatika italijanskog ne treba da bude iscrpna teorijska rasprava o svim gramatičkim pojavama uključujući i sve izuzetke, teoriju i razvoj jezika. Ona je pre svega pisana sa ciljem da bude praktični pomoćnik čoveku koji uči savremeni italijanski jezik. Pored kratkih poučaka i primera, koristili smo i pregledne tabele u kojim će se korisnik veoma lako orijentisati. Ovde ćete naći i čitav niz praktičnih informacija koje imaju za cilj da upozore na izuzetke, zanimljivosti ili razgovrni stil. Tokom rada na ovom izdanju smo koristili moderne gramatike i priručnike, ali i sopstveno iskustvo u nastavi italijanskog jezika. U knjizi ćete naći i pregled nepravilnih glagola.

Ova publikacija je namenjena svima koji uče italijanski, početnicima i naprednim studentima, ali može dobro da posluži i nastavnicima koji će imati pri ruci sve potrebne informacije o pravilnoj upotrebi italijanske gramatike.