Gramatika savremenog italijanskog

Gramatika savremenog italijanskog

Sasvim nova autorska italijanska gramatika. Sadrži sve opšte gramatičke pojave u preglednoj grafičkoj obradi, bez previše lingvističkih termina. Pojedinačna pravila približava na osnovu jednostavnih poučaka i praktičnih primera. Opšta tumačenja smo sveli na minimum i dopunili ih preglednim tabelama i napomenama.

izdanje: 1, 2017
strana: 160
format: 11,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-86-6451-062-2
povez: lepljeni, laminirane meke korice
cena: 690 din
Sadržaj
  • 16 poglavlja i 60 potpoglavlja
  • Pregled pravila o korišćenju člana i zameničkih rečca
  • Pregled nepravilnih glagola
  • Detaljan indeks
Galerija
Preporučujemo
Detaljne informacije

Sasvim nova autorska italijanska gramatika. Sadrži sve opšte gramatičke pojave u preglednoj grafičkoj obradi, bez previše lingvističkih termina, koji bi mogli one koje zanima italijanski, a nisu lingvisti, da obeshrabri. Naš cilj je bio približavanje pojedinačnih pravila na osnovu jednostavnih poučaka i praktičnih primera. Praktični primeri mogu biti od pomoći kako bi ljudi i bez dublje upućenosti u jezik shvatili principe građenja i korišćenja određenog pravila, nakon čega bi ih bez većih problema koristili u realnoj komunikaciji.

Ova gramatika italijanskog ne treba da bude iscrpna teorijska rasprava o svim gramatičkim pojavama uključujući i sve izuzetke, teoriju i razvoj jezika. Ona je pre svega pisana sa ciljem da bude praktični pomoćnik čoveku koji uči savremeni italijanski jezik. Pored kratkih poučaka i primera, koristili smo i pregledne tabele u kojim će se korisnik veoma lako orijentisati. Ovde ćete naći i čitav niz praktičnih informacija koje imaju za cilj da upozore na izuzetke, zanimljivosti ili razgovrni stil. Tokom rada na ovom izdanju smo koristili moderne gramatike i priručnike, ali i sopstveno iskustvo u nastavi italijanskog jezika. U knjizi ćete naći i pregled nepravilnih glagola.

Ova publikacija je namenjena svima koji uče italijanski, početnicima i naprednim studentima, ali može dobro da posluži i nastavnicima koji će imati pri ruci sve potrebne informacije o pravilnoj upotrebi italijanske gramatike.