Gramatika savremenog ruskog

Gramatika savremenog ruskog

Nova, aktuelna i sasvim originalna ruska gramatika, bez previše lingvističke teorije i suvišnih stručnih termina. Ova gramatika ruskog jezika približava čitaocu gramatičke pojave posredstvom jednostavnih, jasnih poučaka ili pravila koja su dopunjena mnogim praktičnim primerima iz svakodnevnog jezika. U njoj ćete pronaći i spisak nepravilnih glagola.

izdanje: 1, 2017
strana: 188
format: 11,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-86-6451-052-3
povez: lepljeni, laminirane meke korice
cena: 690 din
Sadržaj
  • 15 poglavlja i 86 potpoglavlja
  • Pregled razlika između srpskih i ruskih glagolskih konstrukcija
  • Pregled nepravilnih glagola
  • Detaljan indeks
Galerija
Preporučujemo
Detaljne informacije

Nova, aktuelna i sasvim originalna ruska gramatika nudi korisnicima jasan pregled o savremenoj ruskoj gramatici bez previše lingvističke teorije i suvišnih stručnih termina koji mogu da obeshrabre ne samo početnika, već i srednje naprednog rusistu. Pojedinačne gramatičke pojave čitaocima približavamo uz pomoć jednostavnih, jasnih poučaka ili pravila. Praktični primeri određene pojave treba da pomognu korisniku da i bez dublje upućenosti u jezik shvati principe građenja i korišćenja određenog pravila i da ih bez većih poteškoća koristi u realnoj komunikaciji.

Koncentrisali smo se da običnom korisniku pomognemo da na najjednostavniji način savlada jezik i da to sve primeni u praksi. Svako poglavlje pored kratkog opisa određene gramatičke kategorije sadrži i mnogo praktičnih primera i zanimljivih napomena. Ovde ćete naći i spisak nepravilnih glagola.

Gramatika je pre svega namenjena onima koji uče jezik, od početnika do naprednih studenata, koji će ovde sigurno pronaći mnogo zanimljivosti koje se tiču ruskog jezika. Verujemo da će vam knjiga biti dobar pomoćnik kako u školi ili pri samostalnom učenju, tako i ako želite da osvežite ranije stečeno znanje.